ANASAYFA BİYOGRAFİ MAKALELER MANŞETLER ZİYARETÇİ DEFTERİ İLETİŞİM
CAMDAN CAMA DÖNENLER VE KÂĞITTAN OKUMAK / Yıldıray Çiçek 5703 okunma - 30-Nisan-2008 Çarsamba
Siyasette, liderlerin yapmış olduğu konuşmalar, tarihe geçmesi, malolması gereken konuşmalardır. Tarih sorgulandığında, o sözler tarihe ışık tutacak nitelikte olmalıdır.

Liderlerin konuşmalarının, tarihe ışık tutma dışında, devirlerini, yaşadıklarını, inandıkları, düşündüklerini, ülke ve milletin içinde bulunduğu şartları yansıtması gibi bir gereklilik vardır.


Dolayısıyla, siyasi liderlerin sevabı da, günahı da o konuşmalar içinde kendini göstermektedir. Konuşmalar siyasi duruşun fotoğrafıdır. Bu duruşa en çok dikkat eden lider, MHP Genel Başkanı Sn. Dr.Devlet Bahçeli'dir. Her konuşması, özenle seçilmiş cümlelerden oluşmaktadır.

Bugüne kadar MHP Lideri Dr.Devlet Bahçeli'nin ağzından çıkan hiçbir cümle, siyasi duruşunu sıkıntıya sokacak, millete dönüp tashih edilecek, bir sonuç doğurmamıştır.

Çünkü, Sayın Dr.Devlet Bahçeli, millete hitabettiği, tarihe kayıt düştüğü, her konuşmasını büyük bir titizlikle hazırlamakta, kullanacağı her kelimenin, cümlenin tam anlamıyla neyi ifade ettiğini ve ne şekilde anlaşılacağını hesap etmektedir.

Esasen, millete ve tarihe olduğu kadar temsil ettiği bu büyük ve asil camiaya karşı da sorumluluk içeren bu vakur tavrın en önemli sonuçlarından birisi, MHP liderinin diğer pek çok siyasiden farklı olarak devlet adamlığı vasfını öne çıkarmaktadır.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmaların hepsi kelime kelimesine kayıtlı ve hepsi kitaplaştırılmaktadır; bu konuşmalar ayrıca internet ortamında yayınlanmaktadır (bkz: www.mhp.org.tr). Başta T.B.M.M'de yapmış olduğu grup konuşmaları olmak üzere, açılışlarda, törenlerde, mitinglerde, çeşitli program ve etkinliklerde yapmış olduğu konuşmaları, basın toplantılarındaki açıklamaları kimsenin sağa-sola sündürüp, farklı anlam katamayacağı şekilde kayıt altına alınmaktadır.

Bunları niçin söylüyorum? Bazıları diyor ki, "MHP Lideri Dr.Devlet Bahçeli neden konuşmalarında bir metne bağlı kalıyor?"

MHP Lideri Dr.Devlet Bahçeli, çok iyi hatip ve söz kullanma ustasıdır. Pek çok konuşmasında, canlı veya banttan yayınlanan televizyon programlarında ölçülü, mantıklı ve devlet adamı duruşu ile bu yönünü göstermiştir.

MHP Lideri Dr.Devlet Bahçeli'nin bu yönü ve özelliği bilinmesine rağmen, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP medyasının özellikle 22 Temmuz seçimlerinden önce başlattığı saldırılar içinde, yer kaplayan bir eleştiri de "Devlet Bahçeli kâğıttan okuyor" şeklinde olanı idi.Elbette, bu türden eleştirilerin önemi yoktur. Her şeyden önce, MHP Lideri Dr.Devlet Bahçeli, kâğıttan okuduğu zaman yanlış bir şey mi söylüyor, yapmış olduğu tespitlerde doğru olmayan konular mı var?

Gayet tabiidir ki, milletine saygının gereği, bulunduğu konumun farkında olmanın getirdiği zorunluluğun bir sonucu olarak bir siyasi parti liderinin hazırlıklı olmasının, konuştuklarını ölçüp, tartıp konuşmasının eleştirilmesi ancak marazi bir hal içinde mümkündür.

Normal şartlarda, siyasetçilere yönelik bu türden eleştirilerin "Sen neden millete karşı bu kadar sorumlu ve saygılı davranıyorsun?" demekten başka bir anlamı olabilir mi?

Keza, "Devlet Bahçeli kâğıttan okuyor" şeklinde AKP'nin yapmış olduğu eleştirilerden etkilenip, bu konuya takıntı yapan kişilerin de bu anlamda ciddiye alınır bir tarafı olmadığı açıktır.

MHP Lideri Dr.Devlet Bahçeli'nin bazı toplantı ve mitinglerde yapmış olduğu konuşmaları, metne bağlı yapmasını, AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın tuzağına düşüp diline dolayanlar, acaba Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisteki, mitinglerdeki bazı konuşmaları nereye bakıp, okuduğunu biliyorlar mı?


Zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yerlere bakmadan yaptığı her konuşmasından çok büyük gaflar çıkmıştır. Türk siyasetinde, Tansu Çiller'i gaf uzmanı diye bilirlerdi.

Fakat Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda “Üstad” olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yerlere bakıp, okumadan yaptığı her konuşmada yapılan gaflar yıllarca, aylarca gündem olmuş, ülkenin kaderinde etkileri hissedilmiştir.

Bir radyo konuşmasında, on binlerce insanın, askerimizin, polisimizin katiline iki kere "Sayın Öcalan" ,şehitlerimize "Kelle" diye hitap etmesi bile yeterli örnektir.

Gelelim Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını neye bakarak ve nasıl yaptığına dair tespitimize…

MHP Liderini "Devlet Bahçeli kâğıttan okuyor" diye eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hemen her konuşmasını kürsünün önüne yerleştirilen iki cam ekrandan okuyarak yapıyor.

Başbakan'ın yapacağı konuşma metni, kürsünün hemen önüne sağa ve sola yerleştirilen iki cam ekrandan akar. Başbakan da sağa sola bakarak o konuşmayı okur.

Bu işin tekniğini bilmeyenler, Başbakan'ın oradan okuduğunu anlayamazlar. Televizyondan izleyenler ise akıcı bir şekilde irticalen konuştuğunu zannederler."Helal olsun Başbakan'a, su gibi konuşuyor " diye düşünürler.

Bu olay "prompter "denilen alet sayesinde olur. Kâğıttan okumak eleştiri sebebi olurken, "prompter " denilen aletten okumak ise Recep Tayyip Erdoğan'ın kurnazlığı olmaktadır.

Bu kurnazlığı iyi görmek lazımdır. Mesele kâğıttan okumak ya da yazı akan camdan (prompter)okumak değil, mesele bunun tek tarafını eleştiri olarak kullanmaktır.

Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yandaşlarının ve onlardan etkilenenlerin, MHP Liderine yönelik yapmış olduğu bu konulardaki tek yönlü eleştiri, art niyetli bir tutumdur.
Ülkücüler, bu art niyetli ve basit eleştirilere karşı dikkatli olmalı ve Liderlerinin siyasetteki donanımının, ahlakının, dürüstlüğünün, ilkelerinin kıymetini bilmeli ve bunun aksi siyasi karakter taşıyanların fitnesine-fesatına aldanmamalıdır.

Her aldanan, AKP'ye hizmet eden konumuna düşer…

Makaleyi Hemen Yorumla