ANASAYFA BİYOGRAFİ MAKALELER MANŞETLER ZİYARETÇİ DEFTERİ İLETİŞİM
YASAYLA ÖRTÜLEN DEMOKRASİ DARBESİ / Konuk Yazar 811 okunma - 20 Şubat 2014
Siyasetin iklimi bir süredir, AKP hükümeti ve Fethullah Gülen Hareketi arasında yaşanan gerilimin tesiri altında şekilleniyor. Sıkça boyut değiştiren kavganın olası tahribatlarına karşı –bilhassa hükümet cephesinin- bir dizi önlem alma ihtiyacı hissettiği görülmekte.

Karşısında kurumsal hüviyetten uzak, soyut bir yapı bulunan hükümetin bu süreçten en az kayıpla çıkması, “eski dost” menşeli açılan yaraların kamuoyuna sirayet etmesinin önüne geçebilmesindeki başarısı ile doğru orantılı.

Başbakan Erdoğan’ın partisini bu olumsuz gidişattan kurtarabilme adına izlediği politikalarını, “milli iradeye darbe” zemininde yükseltmesinin başlıca nedeni de bu. Zira, yolsuzluk operasyonlarının ve yayınlanan “tape”lerin toplum nazarındaki meşruiyetlerinin/etkilerinin azalması ancak bu şekilde mümkün olabilecektir. 

Ayrıca, yaşanan hadiselerin dış mihrakların tezgâhı olduğunu seslendirerek ezberbozmayan Başbakan, milli refleksleri de devreye sokmanın planı içerisinde... 

Önlemler bu bilinçaltı manipülasyonlarıyla sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Gül'ün onayından geçen "internet yasası" da önümüzdeki süreçte hükümet için "kaset/tape geçirmez" bir koruma kalkanı mahiyeti taşıyor. Bu yasayla birlikte, hükümetin emrindeki TİB Başkanı, erişimi engelleme ve sakıncalı addettiği yayınları kaldırma yetkisine kavuşacak. 

Elbette ki, özel hayatın gizliliğinin ihlâline karşıyız. Ve her şeyden önemlisi Türk siyasetinin kasetlerle tanzim edilmesini tasvip etmiyoruz. Lâkin, MHP ve CHP'ye kurulan komplolar esnasında lâl olan dillerden, AKP'nin bekası söz konusu olduğunda yükselen canhıraş feryatları da samimi bulmak pek kolay değil. Bu nedenle, bu yasa özel hayatların değil, AKP'nin mi koruma altına alınmaya gayret gösterildiği yönündeki haklı kaygıların husule gelmesine zemin hazırlıyor. 

Bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Kısa bir zaman evvel yayınlanan bazı tapeleri hatırlayın. Başbakan, bir medya çalışanını arayarak yayına müdahele ediyordu. Bunun üzerine, 5.5 milyon seçmenin desteğini alan Genel Başkan'ın konuşması kesiliyor ve altyazı olarak geçen beyanları ekranlardan kaldırılıyordu. Kamuoyu bu görüşmeden aylar sonra tapelerin yayınlanması ile haberdar oldu. Sanırım, demokrasinin özüne aykırı bu müdaheleleri ifşa eden tapeler, yeni yasanın "sakıncalılar" listesinde yer alacak ve hemen kaldırılacaklar...

Kaygıların yoğunlaştığı esas nokta ise, bu yasayla TİB Başkanı'na internet sitelerine erişimin engellenmesi yetkisinin de verilmesi. Maalesef, bu yetkinin bir sınırı yok. Hukukî olmayan kararların önüne geçilmesi için alınan bir önlem de bulunmuyor. O hâlde, AKP perspektifinden yaklaşılarak keyfi kararlar alınmayacağının garantisini kim verebilir? Hükümetin halet-i ruhîyesini bozacak minvalde yayın yapan sitelerin "Alo TİB" hattının gazabına uğramayacağından emin olanınız var mı?

Yeni tartışmaların fitilinin ateşlenmesi istenmiyorsa, tüm bu soru işaretlerinin aydınlığa kavuşması icap etmekte...

Kısacası, kamuoyunun endişelerinin giderilmesi adına, bu yasanın subjektiflikten acilen arınması ve uygulama esnasında bağlı kalınacak ilkelerin belirlenilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, demokrasimiz ciddi bir tehlike altına girecektir...

Mehmet Batuhan Örs
Makaleyi Hemen Yorumla