ANASAYFA BİYOGRAFİ MAKALELER MANŞETLER ZİYARETÇİ DEFTERİ İLETİŞİM
Bir "Türkmen Beğ" Emrinde, "Milli Kıyam" Derdinde - Kadir Özger / Konuk Yazar 660 okunma - 19 Eylül 2015
Milletvekili Aday Listeleri bugün itibariyle açıklanmış, muhtevasında barındırdığı tüm cilveleriyle seçim süreci başlamıştır. Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi kadroları tüm neferleriyle tek vücut olmuş, Kutlu Millet'e hizmetkâr olma iddiasıyla seçim sahasına inmiştir. Bu saha zordur, bu saha pistir, bu saha çirkin ve çirkeftir ama hepsinden önemlisi bu saha karanlıktır. Bu tehlikeli, tekinsiz karanlıklar içerisinde önünü görmekte zorlanan Türk Milleti, 1969 senesi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni göreve memur etmiş ve karanlıkları aydınlığa çıkaracak kadroların oluşturulmasına vesile olmuştur. Bu kadrolar ise layık-ı vechile atandıkları görevleri yine layıkı ile icra etmiş nihayetinde Türk Milleti'nin muhabbetine mazhar olmuştur. Siyaset arenasında ki varlığını yarım asırdır şerefle muhafaza etmenin haklı gururunu yaşayan Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Kasım Genel Seçimlerini aydınlığa kavuşturmayı yine vazife bilmiş ve tüm mükevvenatı ile koca bir "Bismillah" çekmiştir. Bugün yine tüm garabetleriyle hasbihâl etmek zorunda kalacağımız bir seçim süreci daha başlamıştır. Kutlu Millet süreç içerisinde kim bilir ne tür tacizlere maruz kalacak, ne çeşit meşakkat ile boğuşacak ve yine kaç adet palikaryanın arz-ı endamına şahit olacaktır? Millet her seçim dönemi tecrübe ettiği üzere olacakların farkında, tetikte, cesur ve vakur duruşunu korumaktadır. Yine Çözüm adı altında yürütülen ihanet projesinin yol açtığı toplumsal rahatsızlığın gölgesinde "İlle Seçim" diye haykıran, milletin verdiği ödeve çalışmayan, görevi ise topyekün yok sayan güruhu alaşagı etmeye niyetlidir. Kutlu Millet cefakârdır, vefakârdır ama unutulmamalıdır ki hiddetin en hayırlısı da Kutlu Millet'in ruhunda muhafaza edilmektedir. Bu hiddetin zuhur etmesine sebep olacaklar şüphesiz tarihin en alçak sayfalarında yok olup gitmeye de mahkûm olacaklardır. Zuhur eden hiddetin ardından bir "Bilge Lider" önderliğinde Milliyetçi Kadrolar gelecek ve o aşağılık sayfayı bir çırpıda yırtıp atacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Bilge Lider'i ve sahip olduğu, geçmişi pür-i pak kadroları ile seçim sahasına inmiştir. Saha ne kadar kirli olursa olsun Milliyetçi Hareket tek damla çamurdan hâyâ etmiş, hiç kirlenmemiş elbiseleriyle kavgaya devam demiştir. Tüm ihanet cenahlarını elinin tersiyle itmiş safını "Kutlu Millet" yanı olarak tayin etmiştir. Türk Milleti'nin kendisine duyduğu derin muhabbeti layıkıyla idrak etmiş, aynı muhabbetle karşılık vermiştir. Evet... Milliyetçi Hareket ödevine iyi çalışmış, sorumluluklarını kavramış, nihayetinde yarım asırlık dik duruşuyla "Bismillah" deyip millet önüne çıkmıştır. Millete düşen sorumluluk ise "Bir Türkmen Beğ Emrinde, Milli Kıyam Derdinde" deyip topyekün ayağa kalkmaktır. Kıyam en çok sana yakışıyor Türk! Kıblesi meçhul olanlarla yoldaşlık etme. Safın safımdır, feryadıma kulak eyle. Kıyamıma iştirak eyle. Katıl Kutlu Kavgaya, devleti âbâd eyle. "Millet" de at nâranı gönlümü mesud eyle. Çak zillete bir tokat kavgamı kavgan eyle...
Makaleyi Hemen Yorumla