DEVLET BAHÇELİ'M / Abdullah Tunç / Konuk Yazar       988 okunma - 22 Mayıs 2015

Asil bir millettik ne hale geldik

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

Sevr’i hortlatarak Lozan’ı deldik

Millet sen bekler Devlet Bahçeli’m

 

Ülken için çarpar asil yüreğin

Bize siper oldu sağlam direğin

Türk’ün istiklali ilk son ereğin

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Tarih yazılacak seni bekliyor

Alçaklar vatanı satıp çekliyor

Yürekler kan doldu artık tekliyor

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Saltanatın sevdasına daldılar

Türkün destanına kara çaldılar

Garbın afakına esir kaldılar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Hedef Türk milleti Mustafa Kemal

Ya ölüm demişti ya da istiklal

Artık yere düştü gökteki hilal

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Milli bayramlara yasak koydular

Bölücülük diye hicap duydular

Ataya sevgiyi küfür saydılar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Bayrağa kanını katan ağlıyor

İstiklal Marşı’yla vatan ağlıyor

Şu kara toprakta yatan ağlıyor

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Üniter devlete karşı durdular

İsrail’e kardeş devlet kurdular

Tefrikayla kürdü Türk’e vurdular

Millet seni bekler Devlet Bahçelim

 

Kaldırıp gençliğe hitap sözünü

Kirlettik Atanın o pak yüzünü

Kör ettiler halkın bakan gözünü

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

 

 

 

İşgal ordusuna dua sundular

Kahpe İngiliz’i dosttan sandılar

Demokrasi yalanına kandılar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

 

Tarumar edildi şanlı obamız

Artık kış günleri yanmaz sobamız

Delik deşik oldu sırtta abamız

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Kendi cellâdına aşkla taptılar

Zalime diz çöküp kulluk yaptılar

Vahiyden, Kuran’dan, dinden saptılar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Medya pazarında vatan satılır

Kula kulluk için temel atılır

Her gün biraz daha hain katılır

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Dünyada parayı ilah yaptılar

Rabb’a değil zalim puta taptılar

Dini kalkan yapıp köşe kaptılar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Pazarlıklar gizli gizli sürerken

Haçlı, Türk’ün defterini dürerken

Vatanın bağrına hançer girerken

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

İhanete yandaş eş-baş oldular

Mason locasından ödül aldılar

Vatikan’ın düdüğünü çaldılar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Al bayrak altında hür şehit yatan

Alçaktır milleti millete çatan

Ne hallere düştü bu eşsiz vatan

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Memleketi parsel parsel sattılar

Servetine her gün servet kattılar

İhanet meyini şevkle tattılar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Birlikte yaşardık olduk can cana

Ülkemiz boyandı al kızıl kana

Tabutlar dizildi geldi yan yana

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Ay yıldızlı bayrak bizleri taşır

Özgürlük simgemiz arşa ulaşır

Hainler indirmek için yarışır

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Milli iradeye tuzak kurdular

Meydana çıkandan hesap sordular

Vatan diyenleri çekti vurdular

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Üstümüzden geçer bir karabulut

Gençlik de çürüdü kalmadı umut

Kahraman ordu da eyledi sukut

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Öz Türküm vatanın gidiyor elden

Kurtulmadık gittik melun işgalden

Hainler çalıyor hep aynı telden

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Herkesin içinde hep aynı tasa

Kahroldu bu millet boğuldu yasa

Kasada bekliyor ihanet yasa

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Hainler ülkeyi sattı bölüştü

Mazlum ağlar oldu zalim gülüştü

Cumhuriyet saltanata dönüştü

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

El üstünde bu ülkeyi bölenler

Vatikan’da diyalogcu Gülenler

Boşuna mı gitti bunca ölenler

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Ülken için geleceği görensin,

Hainlerin defterini dürensin

Mustafa Kemal’e gönül verensin,

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m.

 

Ay yıldızlı bayrağına sarıldın,

Geçmişinle harman oldun karıldın,

Zaman zaman alçaklara darıldın,

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m.

 

Yirminci yüzyılda zulüm çağında

Ülkemiz işgalde düşman ağında

Saldırgan üs kurmuş Kandil Dağı’nda

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Ceddine atana kol kanat gerdin

Şanlı tarihine değeri verdin

Alperen Kemal’in sırrına erdin

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Bütün değerleri yıkıp kaldıran

Milli tarihine bin kez saldıran

Türk’e kefen biçti yoktur aldıran

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Pentagon’da haritalar yazdılar

Ülken bölünecek diye azdılar

Beş bin yıllık kardeşliği bozdular

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Vatikan’dan emir alan bir koldu

Ülkene Siyonist ajanlar doldu

Kim bizi yönetir tanınmaz oldu

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Alçak batı ne istiyor ordundan

Gökteki kuşundan ve boz kurdundan

Kara çadır açtı gitmez yurdundan

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Vatikan’ın dostu sıra bozanlar

Okyanus ötesi ferman yazanlar

Türkün tabutuna mühür kazanlar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Hainler yobazlar aynı saftalar

Emperyal ol güçler bizi yaftalar

Şehitsiz geçmiyor günler haftalar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Askerimiz ölür dağda yollarda

Al bayraklar sarmış yatar sallarda

Gül çiçek kalmadı kırık dallarda

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Vatanı sattılar hain hin yada

Şimdi “Türk Milleti” yoktur künyede

Kula kul ettiler kahpe dünyada

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Arzımız ırzımız işgal edildi

İşbirlikçi işgalciyle güdüldü

İhanet belgesi kime ödüldü

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Milli egemenlik kalktı aradan

Vurgun yedik deniz ile karadan

Vatanını sonra görür paradan

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Kahroldu ordumuz sustu şok oldu

Haçlı madalyası mühür tok oldu

Bunların yaptığı artık çok oldu

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Kan kokan baharlar çiçek görmüyor

Kiralık katiller aman vermiyor

Artık bu gidişe akıl ermiyor

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Demokrasi diye barış fes oldu

Efkâr bastı her gün kara yas oldu

Vatan toprağımız zulme üs oldu

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Yemedin devletin haram kuruşun,

Beni hayran etti mertçe duruşun,

Hain tuzaklara sertçe vuruşun,

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Zatı ikbal için plan kurdular

Kanlı katillere selam durdular

Beşikteki bebeleri vurdular

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Vatan toprağında bak kimler gezer

Altında şehidin bağrını ezer

Zalimin elinden insanlar bezer

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Ak dediler yüzü kara çıktılar

Halkın divanında dara çıktılar

Mazlumun bağrında ura çıktılar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Gizli kardinaller düşman izinde

Ar kalmadı alçakların yüzünde

Kimse durmaz oldu mertçe sözünde

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Hani Çanakkale geçilmez surdu

Unutmadı Batı yine kudurdu

Haçlılar yurdumda ne üsler kurdu

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Askerin polisin eli bağlandı

Teröriste gizli aflar sağlandı

Anaların yürekleri dağlandı

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Açılım saçılım diye daldılar

Milletin adını anmaz oldular

Türk’ün destanına kara çaldılar

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Liboşlar zalime biat ederken

Bayrak yere düştü vatan giderken

Şanlı Türk Milleti bedel öderken

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Dört tarafı sardı ateş ile kan

Yıllardır gidiyor binlerce can

Bekliyoruz artık doğacak mı tan?

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Asil duruşunla çatık kaşınla,

Saygıdeğer insan olgun yaşınla,

Göklere yükseldin o dik başınla,

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m.

 

Vatan millet dedin piştin kavruldun,

Şanlı tarihinle kanla yoğruldun,

Bin kez öldün bin kez kalktın doğruldun,

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m.

 

Türk milleti sana sonsuz hayrandır,

Nazi faşist diyen Yezit Mervan’dır

Ardından geliyor sessiz kervandır,

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m.

 

İlhamını Vatikan’dan almadın

Ülken için ihanete dalmadın

Yetimin hakkından vurup çalmadın

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Milli kaleleri tek tek kurmazsan,

Halkına verdiğin sözde durmazsan,

Namertsin alçaktan hesap sormazsan,

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m.

 

Kimse memnun değil kendi halinden

Yıkıldı memleket zulmün elinden

Kurtulmadık gittik şiddet selinden

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Mustafa Kemal’im, cumhuriyetim

Onlarla var oldu milli devletim

Sanki esir düştü asil milletim

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Gizli kardinaller düşman izinde

Ar kalmadı alçakların yüzünde

Kimse durmaz oldu mertçe sözünde

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Her taraf kan kokar çoğaldı dertler

Günbegün vurulup gidiyor mertler

Perişan edildi dik duran fertler

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Şafak vakti yakın halleri yaman

Ampuller sönecek geliyor zaman

Onlar dileyecek halkından aman

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Ne sağsın ne solsun tek doğru yolsun

Halk için bükülmez dik duran kolsun

Dilersin gönüller sevgiyle dolsun

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m

 

Der Abdullah ben de sen gibi yandım

Tıpkı kendim gibi sana inandım,

Dertleri demekten gayrı usandım,

Millet seni bekler Devlet Bahçeli’m.YAZDIR